Tổng quan

Hồ sơ cán bộ

Báo cáo -Thống kê

Tra cứu danh bạ

Tài liệu hướng dẫn

Phân quyền
 • Khối các đơn vị trực thuộc Sở
 • Cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo
 • Khối Trung học Phổ thông
 • Khối các Trung tâm GDTX
 • Khối các Trung tâm KTTH-HN-DN
 • Khối Trung học Phổ thông Chuyên
 • Khối các trường Cao đẳng
 • Phòng Giáo dục và Đào tạo TP Hải Dương
 • Cơ quan Phòng Giáo dục và Đào tạo
 • Khối Mầm non
 • Khối Tiểu học
 • Khối THCS
 • Phòng Giáo dục và Đào tạo Thị xã Chí Linh
 • Cơ quan Phòng Giáo dục và Đào tạo
 • Khối Mầm non
 • Khối Tiểu học
 • Khối THCS
 • Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện Nam Sách
 • Cơ quan Phòng Giáo dục và Đào tạo
 • Khối Mầm non
 • Khối Tiểu học
 • Khối THCS
 • Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện Kinh Môn
 • Cơ quan Phòng Giáo dục và Đào tạo
 • Khối Mầm non
 • Khối Tiểu học
 • Khối THCS
 • Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện Kim Thành
 • Cơ quan Phòng Giáo dục và Đào tạo
 • Khối Mầm non
 • Khối Tiểu học
 • Khối THCS
 • Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện Thanh Hà
 • Cơ quan Phòng Giáo dục và Đào tạo
 • Khối Mầm non
 • Khối Tiểu học
 • Khối THCS
 • Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện Cẩm Giàng
 • Cơ quan Phòng Giáo dục và Đào tạo
 • Khối Mầm non
 • Khối Tiểu học
 • Khối THCS
 • Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện Bình Giang
 • Cơ quan Phòng Giáo dục và Đào tạo
 • Khối Mầm non
 • Khối Tiểu học
 • Khối THCS
 • Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện Gia Lộc
 • Cơ quan Phòng Giáo dục và Đào tạo
 • Khối Mầm non
 • Khối Tiểu học
 • Khối THCS
 • Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện Tứ Kỳ
 • Cơ quan Phòng Giáo dục và Đào tạo
 • Khối Mầm non
 • Khối Tiểu học
 • Khối THCS
 • Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện Ninh Giang
 • Cơ quan Phòng Giáo dục và Đào tạo
 • Khối Mầm non
 • Khối Tiểu học
 • Khối THCS
 • Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện Thanh Miện
 • Cơ quan Phòng Giáo dục và Đào tạo
 • Khối Mầm non
 • Khối Tiểu học
 • Khối THCS
 • SỐ TRUY CẬP
  9019476
  Hôm qua: 4565
  Hôm nay: 37574
  ĐANG ONLINE 133
  Tên đơn vịTổng sốQuản lýGiáo viênNhân viênChưa khai báo
  Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Dương2887721422255829631213
  Khối các đơn vị trực thuộc Sở33811892651294247
  - Cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo5748180
  - Khối Trung học Phổ thông2679942191195199
  - Khối các Trung tâm GDTX392302745434
  - Khối các Trung tâm KTTH-HN-DN1301481269
  - Khối Trung học Phổ thông Chuyên1243104125
  - Khối các trường Cao đẳng00000
  Phòng Giáo dục và Đào tạo TP Hải Dương31042082484256155
  - Cơ quan Phòng Giáo dục và Đào tạo1110010
  - Khối Mầm non132698973127128
  - Khối Tiểu học1055628918517
  - Khối THCS712386204310
  Phòng Giáo dục và Đào tạo Thị xã Chí Linh2097180166722525
  - Cơ quan Phòng Giáo dục và Đào tạo99000
  - Khối Mầm non78878607967
  - Khối Tiểu học753526206912
  - Khối THCS54741440606
  Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện Nam Sách1835148145920523
  - Cơ quan Phòng Giáo dục và Đào tạo98010
  - Khối Mầm non73261604625
  - Khối Tiểu học563384545516
  - Khối THCS53141401872
  Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện Kinh Môn2420209190826340
  - Cơ quan Phòng Giáo dục và Đào tạo1211010
  - Khối Mầm non868857026318
  - Khối Tiểu học85658701916
  - Khối THCS6845550510816
  Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện Kim Thành194115815512302
  - Cơ quan Phòng Giáo dục và Đào tạo109010
  - Khối Mầm non73060610591
  - Khối Tiểu học64845534681
  - Khối THCS553444071020
  Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện Thanh Hà2236161178322765
  - Cơ quan Phòng Giáo dục và Đào tạo1311020
  - Khối Mầm non745656104525
  - Khối Tiểu học754426017833
  - Khối THCS724435721027
  Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện Cẩm Giàng17781251354162137
  - Cơ quan Phòng Giáo dục và Đào tạo1111000
  - Khối Mầm non574494023588
  - Khối Tiểu học653335246333
  - Khối THCS540324286416
  Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện Bình Giang1677135133818915
  - Cơ quan Phòng Giáo dục và Đào tạo119020
  - Khối Mầm non62353509556
  - Khối Tiểu học55934468552
  - Khối THCS48439361777
  Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện Gia Lộc21721391646234153
  - Cơ quan Phòng Giáo dục và Đào tạo114025
  - Khối Mầm non849676436772
  - Khối Tiểu học714405637338
  - Khối THCS598284409238
  Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện Tứ Kỳ23711561696247272
  - Cơ quan Phòng Giáo dục và Đào tạo2371150
  - Khối Mầm non7797649559149
  - Khối Tiểu học827416248478
  - Khối THCS742325669945
  Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện Ninh Giang2136194166624432
  - Cơ quan Phòng Giáo dục và Đào tạo1212000
  - Khối Mầm non77682631585
  - Khối Tiểu học697515497918
  - Khối THCS651494861079
  Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện Thanh Miện1728140135518647
  - Cơ quan Phòng Giáo dục và Đào tạo109010
  - Khối Mầm non670585396013
  - Khối Tiểu học552374395917
  - Khối THCS496363776617
  Số liệu được cập nhật lúc 10:00:28 ngày 24/03/2017
   
  SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HẢI DƯƠNG
  Giám đốc: Vũ Văn Lương
  Địa chỉ: 94 Quang Trung - TP Hải Dương - Hải Dương - Điện thoại: (+84) 03203.852.227 Fax: (+84) 03203.859.738