Tổng quan

Hồ sơ cán bộ

Báo cáo -Thống kê

Tra cứu danh bạ

Tài liệu hướng dẫn

Phân quyền
 • Khối các đơn vị trực thuộc Sở
 • Cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo
 • Khối Trung học Phổ thông
 • Khối các Trung tâm GDTX
 • Khối các Trung tâm KTTH-HN-DN
 • Khối Trung học Phổ thông Chuyên
 • Khối các trường Cao đẳng
 • Phòng Giáo dục và Đào tạo TP Hải Dương
 • Cơ quan Phòng Giáo dục và Đào tạo
 • Khối Mầm non
 • Khối Tiểu học
 • Khối THCS
 • Phòng Giáo dục và Đào tạo Thị xã Chí Linh
 • Cơ quan Phòng Giáo dục và Đào tạo
 • Khối Mầm non
 • Khối Tiểu học
 • Khối THCS
 • Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện Nam Sách
 • Cơ quan Phòng Giáo dục và Đào tạo
 • Khối Mầm non
 • Khối Tiểu học
 • Khối THCS
 • Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện Kinh Môn
 • Cơ quan Phòng Giáo dục và Đào tạo
 • Khối Mầm non
 • Khối Tiểu học
 • Khối THCS
 • Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện Kim Thành
 • Cơ quan Phòng Giáo dục và Đào tạo
 • Khối Mầm non
 • Khối Tiểu học
 • Khối THCS
 • Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện Thanh Hà
 • Cơ quan Phòng Giáo dục và Đào tạo
 • Khối Mầm non
 • Khối Tiểu học
 • Khối THCS
 • Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện Cẩm Giàng
 • Cơ quan Phòng Giáo dục và Đào tạo
 • Khối Mầm non
 • Khối Tiểu học
 • Khối THCS
 • Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện Bình Giang
 • Cơ quan Phòng Giáo dục và Đào tạo
 • Khối Mầm non
 • Khối Tiểu học
 • Khối THCS
 • Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện Gia Lộc
 • Cơ quan Phòng Giáo dục và Đào tạo
 • Khối Mầm non
 • Khối Tiểu học
 • Khối THCS
 • Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện Tứ Kỳ
 • Cơ quan Phòng Giáo dục và Đào tạo
 • Khối Mầm non
 • Khối Tiểu học
 • Khối THCS
 • Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện Ninh Giang
 • Cơ quan Phòng Giáo dục và Đào tạo
 • Khối Mầm non
 • Khối Tiểu học
 • Khối THCS
 • Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện Thanh Miện
 • Cơ quan Phòng Giáo dục và Đào tạo
 • Khối Mầm non
 • Khối Tiểu học
 • Khối THCS
 • SỐ TRUY CẬP
  12499449
  Hôm qua: 17220
  Hôm nay: 15594
  ĐANG ONLINE 10
  Tên đơn vịTổng sốQuản lýGiáo viênNhân viênChưa khai báo
  Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Dương2934321592303929291216
  Khối các đơn vị trực thuộc Sở33801922676278234
  - Cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo5647180
  - Khối Trung học Phổ thông27071002221191195
  - Khối các Trung tâm GDTX373272714926
  - Khối các Trung tâm KTTH-HN-DN1221480217
  - Khối Trung học Phổ thông Chuyên1224103105
  - Khối các trường Cao đẳng00000
  Phòng Giáo dục và Đào tạo TP Hải Dương31202122469243196
  - Cơ quan Phòng Giáo dục và Đào tạo109001
  - Khối Mầm non135199972116164
  - Khối Tiểu học1070619018424
  - Khối THCS68943596437
  Phòng Giáo dục và Đào tạo Thị xã Chí Linh2116174166523047
  - Cơ quan Phòng Giáo dục và Đào tạo88000
  - Khối Mầm non8267762110622
  - Khối Tiểu học748506077120
  - Khối THCS53439437535
  Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện Nam Sách1967149160519320
  - Cơ quan Phòng Giáo dục và Đào tạo88000
  - Khối Mầm non81459702476
  - Khối Tiểu học622405115813
  - Khối THCS52342392881
  Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện Kinh Môn2333202187324216
  - Cơ quan Phòng Giáo dục và Đào tạo1110010
  - Khối Mầm non88284734595
  - Khối Tiểu học79755653836
  - Khối THCS64353486995
  Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện Kim Thành190816015222179
  - Cơ quan Phòng Giáo dục và Đào tạo109010
  - Khối Mầm non72961609563
  - Khối Tiểu học63248516644
  - Khối THCS53742397962
  Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện Thanh Hà2260160179622678
  - Cơ quan Phòng Giáo dục và Đào tạo1210020
  - Khối Mầm non806676594634
  - Khối Tiểu học743425947829
  - Khối THCS6994154310015
  Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện Cẩm Giàng1808130141516697
  - Cơ quan Phòng Giáo dục và Đào tạo99000
  - Khối Mầm non626514864148
  - Khối Tiểu học647365156234
  - Khối THCS526344146315
  Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện Bình Giang1725132133118379
  - Cơ quan Phòng Giáo dục và Đào tạo87010
  - Khối Mầm non681535175259
  - Khối Tiểu học562344615413
  - Khối THCS47438353767
  Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện Gia Lộc22591521727248132
  - Cơ quan Phòng Giáo dục và Đào tạo105014
  - Khối Mầm non901687087946
  - Khối Tiểu học743415817447
  - Khối THCS605384389435
  Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện Tứ Kỳ25771651930285197
  - Cơ quan Phòng Giáo dục và Đào tạo2471250
  - Khối Mầm non9737969487113
  - Khối Tiểu học866386779160
  - Khối THCS7144154710224
  Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện Ninh Giang2154193166523660
  - Cơ quan Phòng Giáo dục và Đào tạo1212000
  - Khối Mầm non795816385620
  - Khối Tiểu học704525517724
  - Khối THCS6434847610316
  Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện Thanh Miện1736138136518152
  - Cơ quan Phòng Giáo dục và Đào tạo109010
  - Khối Mầm non678575515812
  - Khối Tiểu học551364375721
  - Khối THCS497363776519
  Số liệu được cập nhật lúc 19:52:31 ngày 16/01/2018
   
  SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HẢI DƯƠNG
  Giám đốc: Vũ Văn Lương
  Địa chỉ: 94 Quang Trung - TP Hải Dương - Hải Dương - Điện thoại: (+84) 03203.852.227 Fax: (+84) 03203.859.738