Tổng quan

Hồ sơ cán bộ

Báo cáo -Thống kê

Tra cứu danh bạ

Tài liệu hướng dẫn

Phân quyền
 • Khối các đơn vị trực thuộc Sở
 • Cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo
 • Khối Trung học Phổ thông
 • Khối các Trung tâm GDTX
 • Khối các Trung tâm KTTH-HN-DN
 • Khối Trung học Phổ thông Chuyên
 • Khối các trường Cao đẳng
 • Phòng Giáo dục và Đào tạo TP Hải Dương
 • Cơ quan Phòng Giáo dục và Đào tạo
 • Khối Mầm non
 • Khối Tiểu học
 • Khối THCS
 • Phòng Giáo dục và Đào tạo Thị xã Chí Linh
 • Cơ quan Phòng Giáo dục và Đào tạo
 • Khối Mầm non
 • Khối Tiểu học
 • Khối THCS
 • Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện Nam Sách
 • Cơ quan Phòng Giáo dục và Đào tạo
 • Khối Mầm non
 • Khối Tiểu học
 • Khối THCS
 • Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện Kinh Môn
 • Cơ quan Phòng Giáo dục và Đào tạo
 • Khối Mầm non
 • Khối Tiểu học
 • Khối THCS
 • Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện Kim Thành
 • Cơ quan Phòng Giáo dục và Đào tạo
 • Khối Mầm non
 • Khối Tiểu học
 • Khối THCS
 • Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện Thanh Hà
 • Cơ quan Phòng Giáo dục và Đào tạo
 • Khối Mầm non
 • Khối Tiểu học
 • Khối THCS
 • Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện Cẩm Giàng
 • Cơ quan Phòng Giáo dục và Đào tạo
 • Khối Mầm non
 • Khối Tiểu học
 • Khối THCS
 • Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện Bình Giang
 • Cơ quan Phòng Giáo dục và Đào tạo
 • Khối Mầm non
 • Khối Tiểu học
 • Khối THCS
 • Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện Gia Lộc
 • Cơ quan Phòng Giáo dục và Đào tạo
 • Khối Mầm non
 • Khối Tiểu học
 • Khối THCS
 • Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện Tứ Kỳ
 • Cơ quan Phòng Giáo dục và Đào tạo
 • Khối Mầm non
 • Khối Tiểu học
 • Khối THCS
 • Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện Ninh Giang
 • Cơ quan Phòng Giáo dục và Đào tạo
 • Khối Mầm non
 • Khối Tiểu học
 • Khối THCS
 • Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện Thanh Miện
 • Cơ quan Phòng Giáo dục và Đào tạo
 • Khối Mầm non
 • Khối Tiểu học
 • Khối THCS
 • SỐ TRUY CẬP
  9556852
  Hôm qua: 11364
  Hôm nay: 3786
  ĐANG ONLINE 9
  Tên đơn vịTổng sốQuản lýGiáo viênNhân viênChưa khai báo
  Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Dương2894621432259529611244
  Khối các đơn vị trực thuộc Sở33781892649294246
  - Cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo5748180
  - Khối Trung học Phổ thông2676942188195199
  - Khối các Trung tâm GDTX392302755433
  - Khối các Trung tâm KTTH-HN-DN1301481269
  - Khối Trung học Phổ thông Chuyên1243104125
  - Khối các trường Cao đẳng00000
  Phòng Giáo dục và Đào tạo TP Hải Dương31042082483257156
  - Cơ quan Phòng Giáo dục và Đào tạo1110010
  - Khối Mầm non132798973128128
  - Khối Tiểu học1055628918517
  - Khối THCS711386194311
  Phòng Giáo dục và Đào tạo Thị xã Chí Linh2093180166422524
  - Cơ quan Phòng Giáo dục và Đào tạo99000
  - Khối Mầm non78578605966
  - Khối Tiểu học752526196912
  - Khối THCS54741440606
  Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện Nam Sách1879147146620656
  - Cơ quan Phòng Giáo dục và Đào tạo98010
  - Khối Mầm non755606076417
  - Khối Tiểu học591384645536
  - Khối THCS52441395863
  Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện Kinh Môn2420209190826340
  - Cơ quan Phòng Giáo dục và Đào tạo1211010
  - Khối Mầm non868857026318
  - Khối Tiểu học85658701916
  - Khối THCS6845550510816
  Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện Kim Thành194015815512292
  - Cơ quan Phòng Giáo dục và Đào tạo109010
  - Khối Mầm non73060610591
  - Khối Tiểu học64845534681
  - Khối THCS552444071010
  Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện Thanh Hà2234161178122765
  - Cơ quan Phòng Giáo dục và Đào tạo1311020
  - Khối Mầm non745656104525
  - Khối Tiểu học754426017833
  - Khối THCS722435701027
  Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện Cẩm Giàng17941251371159139
  - Cơ quan Phòng Giáo dục và Đào tạo1111000
  - Khối Mầm non595494223490
  - Khối Tiểu học653335246333
  - Khối THCS535324256216
  Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện Bình Giang1677135133918914
  - Cơ quan Phòng Giáo dục và Đào tạo119020
  - Khối Mầm non62353509556
  - Khối Tiểu học55934468552
  - Khối THCS48439362776
  Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện Gia Lộc21741391650235151
  - Cơ quan Phòng Giáo dục và Đào tạo114025
  - Khối Mầm non849676436772
  - Khối Tiểu học715405647338
  - Khối THCS599284439336
  Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện Tứ Kỳ23771581703246270
  - Cơ quan Phòng Giáo dục và Đào tạo2371150
  - Khối Mầm non7857850258147
  - Khối Tiểu học827416248478
  - Khối THCS742325669945
  Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện Ninh Giang2137194166624433
  - Cơ quan Phòng Giáo dục và Đào tạo1212000
  - Khối Mầm non77782631586
  - Khối Tiểu học697515497918
  - Khối THCS651494861079
  Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện Thanh Miện1738140136418648
  - Cơ quan Phòng Giáo dục và Đào tạo109010
  - Khối Mầm non676585466012
  - Khối Tiểu học556374415919
  - Khối THCS496363776617
  Số liệu được cập nhật lúc 14:28:37 ngày 24/04/2017
   
  SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HẢI DƯƠNG
  Giám đốc: Vũ Văn Lương
  Địa chỉ: 94 Quang Trung - TP Hải Dương - Hải Dương - Điện thoại: (+84) 03203.852.227 Fax: (+84) 03203.859.738