Tổng quan

Hồ sơ cán bộ

Báo cáo -Thống kê

Tra cứu danh bạ

Tài liệu hướng dẫn

Phân quyền
 • Khối các đơn vị trực thuộc Sở
 • Cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo
 • Khối Trung học Phổ thông
 • Khối các Trung tâm GDTX
 • Khối các Trung tâm KTTH-HN-DN
 • Khối Trung học Phổ thông Chuyên
 • Khối các trường Cao đẳng
 • Phòng Giáo dục và Đào tạo TP Hải Dương
 • Cơ quan Phòng Giáo dục và Đào tạo
 • Khối Mầm non
 • Khối Tiểu học
 • Khối THCS
 • Phòng Giáo dục và Đào tạo Thị xã Chí Linh
 • Cơ quan Phòng Giáo dục và Đào tạo
 • Khối Mầm non
 • Khối Tiểu học
 • Khối THCS
 • Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện Nam Sách
 • Cơ quan Phòng Giáo dục và Đào tạo
 • Khối Mầm non
 • Khối Tiểu học
 • Khối THCS
 • Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện Kinh Môn
 • Cơ quan Phòng Giáo dục và Đào tạo
 • Khối Mầm non
 • Khối Tiểu học
 • Khối THCS
 • Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện Kim Thành
 • Cơ quan Phòng Giáo dục và Đào tạo
 • Khối Mầm non
 • Khối Tiểu học
 • Khối THCS
 • Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện Thanh Hà
 • Cơ quan Phòng Giáo dục và Đào tạo
 • Khối Mầm non
 • Khối Tiểu học
 • Khối THCS
 • Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện Cẩm Giàng
 • Cơ quan Phòng Giáo dục và Đào tạo
 • Khối Mầm non
 • Khối Tiểu học
 • Khối THCS
 • Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện Bình Giang
 • Cơ quan Phòng Giáo dục và Đào tạo
 • Khối Mầm non
 • Khối Tiểu học
 • Khối THCS
 • Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện Gia Lộc
 • Cơ quan Phòng Giáo dục và Đào tạo
 • Khối Mầm non
 • Khối Tiểu học
 • Khối THCS
 • Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện Tứ Kỳ
 • Cơ quan Phòng Giáo dục và Đào tạo
 • Khối Mầm non
 • Khối Tiểu học
 • Khối THCS
 • Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện Ninh Giang
 • Cơ quan Phòng Giáo dục và Đào tạo
 • Khối Mầm non
 • Khối Tiểu học
 • Khối THCS
 • Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện Thanh Miện
 • Cơ quan Phòng Giáo dục và Đào tạo
 • Khối Mầm non
 • Khối Tiểu học
 • Khối THCS
 • SỐ TRUY CẬP
  11599469
  Hôm qua: 5086
  Hôm nay: 1685
  ĐANG ONLINE 209
  Tên đơn vịTổng sốQuản lýGiáo viênNhân viênChưa khai báo
  Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Dương2933821602304429271207
  Khối các đơn vị trực thuộc Sở33491922646277234
  - Cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo5647180
  - Khối Trung học Phổ thông26841002204191189
  - Khối các Trung tâm GDTX365272584832
  - Khối các Trung tâm KTTH-HN-DN1221480217
  - Khối Trung học Phổ thông Chuyên1224103105
  - Khối các trường Cao đẳng00000
  Phòng Giáo dục và Đào tạo TP Hải Dương31202122469243196
  - Cơ quan Phòng Giáo dục và Đào tạo109001
  - Khối Mầm non135199972116164
  - Khối Tiểu học1070619018424
  - Khối THCS68943596437
  Phòng Giáo dục và Đào tạo Thị xã Chí Linh2117175166623046
  - Cơ quan Phòng Giáo dục và Đào tạo88000
  - Khối Mầm non8267762110622
  - Khối Tiểu học750506107119
  - Khối THCS53340435535
  Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện Nam Sách1967149160519320
  - Cơ quan Phòng Giáo dục và Đào tạo88000
  - Khối Mầm non81459702476
  - Khối Tiểu học622405115813
  - Khối THCS52342392881
  Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện Kinh Môn2353201189524116
  - Cơ quan Phòng Giáo dục và Đào tạo1110010
  - Khối Mầm non88282738575
  - Khối Tiểu học80656662826
  - Khối THCS654534951015
  Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện Kim Thành191716115292198
  - Cơ quan Phòng Giáo dục và Đào tạo109010
  - Khối Mầm non73162609564
  - Khối Tiểu học63848522653
  - Khối THCS53842398971
  Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện Thanh Hà2263160179822679
  - Cơ quan Phòng Giáo dục và Đào tạo1210020
  - Khối Mầm non806676594634
  - Khối Tiểu học743425947829
  - Khối THCS7024154510016
  Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện Cẩm Giàng1808130141316699
  - Cơ quan Phòng Giáo dục và Đào tạo99000
  - Khối Mầm non626514844150
  - Khối Tiểu học647365156234
  - Khối THCS526344146315
  Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện Bình Giang1722132133118376
  - Cơ quan Phòng Giáo dục và Đào tạo87010
  - Khối Mầm non679535175257
  - Khối Tiểu học561344615412
  - Khối THCS47438353767
  Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện Gia Lộc22551521731246126
  - Cơ quan Phòng Giáo dục và Đào tạo105014
  - Khối Mầm non893687057743
  - Khối Tiểu học743425827445
  - Khối THCS609374449434
  Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện Tứ Kỳ25771651931285196
  - Cơ quan Phòng Giáo dục và Đào tạo2471250
  - Khối Mầm non9737969587112
  - Khối Tiểu học866386779160
  - Khối THCS7144154710224
  Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện Ninh Giang2154193166523660
  - Cơ quan Phòng Giáo dục và Đào tạo1212000
  - Khối Mầm non795816385620
  - Khối Tiểu học704525517724
  - Khối THCS6434847610316
  Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện Thanh Miện1736138136518152
  - Cơ quan Phòng Giáo dục và Đào tạo109010
  - Khối Mầm non678575515812
  - Khối Tiểu học551364375721
  - Khối THCS497363776519
  Số liệu được cập nhật lúc 17:01:11 ngày 20/11/2017
   
  SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HẢI DƯƠNG
  Giám đốc: Vũ Văn Lương
  Địa chỉ: 94 Quang Trung - TP Hải Dương - Hải Dương - Điện thoại: (+84) 03203.852.227 Fax: (+84) 03203.859.738