Tổng quan

Hồ sơ cán bộ

Báo cáo -Thống kê

Tra cứu danh bạ

Tài liệu hướng dẫn

Phân quyền
 • Khối các đơn vị trực thuộc Sở
 • Cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo
 • Khối Trung học Phổ thông
 • Khối các Trung tâm GDTX
 • Khối các Trung tâm KTTH-HN-DN
 • Khối Trung học Phổ thông Chuyên
 • Khối các trường Cao đẳng
 • Phòng Giáo dục và Đào tạo TP Hải Dương
 • Cơ quan Phòng Giáo dục và Đào tạo
 • Khối Mầm non
 • Khối Tiểu học
 • Khối THCS
 • Phòng Giáo dục và Đào tạo Thị xã Chí Linh
 • Cơ quan Phòng Giáo dục và Đào tạo
 • Khối Mầm non
 • Khối Tiểu học
 • Khối THCS
 • Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện Nam Sách
 • Cơ quan Phòng Giáo dục và Đào tạo
 • Khối Mầm non
 • Khối Tiểu học
 • Khối THCS
 • Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện Kinh Môn
 • Cơ quan Phòng Giáo dục và Đào tạo
 • Khối Mầm non
 • Khối Tiểu học
 • Khối THCS
 • Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện Kim Thành
 • Cơ quan Phòng Giáo dục và Đào tạo
 • Khối Mầm non
 • Khối Tiểu học
 • Khối THCS
 • Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện Thanh Hà
 • Cơ quan Phòng Giáo dục và Đào tạo
 • Khối Mầm non
 • Khối Tiểu học
 • Khối THCS
 • Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện Cẩm Giàng
 • Cơ quan Phòng Giáo dục và Đào tạo
 • Khối Mầm non
 • Khối Tiểu học
 • Khối THCS
 • Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện Bình Giang
 • Cơ quan Phòng Giáo dục và Đào tạo
 • Khối Mầm non
 • Khối Tiểu học
 • Khối THCS
 • Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện Gia Lộc
 • Cơ quan Phòng Giáo dục và Đào tạo
 • Khối Mầm non
 • Khối Tiểu học
 • Khối THCS
 • Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện Tứ Kỳ
 • Cơ quan Phòng Giáo dục và Đào tạo
 • Khối Mầm non
 • Khối Tiểu học
 • Khối THCS
 • Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện Ninh Giang
 • Cơ quan Phòng Giáo dục và Đào tạo
 • Khối Mầm non
 • Khối Tiểu học
 • Khối THCS
 • Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện Thanh Miện
 • Cơ quan Phòng Giáo dục và Đào tạo
 • Khối Mầm non
 • Khối Tiểu học
 • Khối THCS
 • SỐ TRUY CẬP
  10529370
  Hôm qua: 6972
  Hôm nay: 1478
  ĐANG ONLINE 6
  Tên đơn vịTổng sốQuản lýGiáo viênNhân viênChưa khai báo
  Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Dương2922321682290729431205
  Khối các đơn vị trực thuộc Sở33131922595280246
  - Cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo5748180
  - Khối Trung học Phổ thông2645992155192199
  - Khối các Trung tâm GDTX365272574833
  - Khối các Trung tâm KTTH-HN-DN1221479218
  - Khối Trung học Phổ thông Chuyên1244103125
  - Khối các trường Cao đẳng00000
  Phòng Giáo dục và Đào tạo TP Hải Dương31252132476246190
  - Cơ quan Phòng Giáo dục và Đào tạo1110010
  - Khối Mầm non135399976118160
  - Khối Tiểu học1071619038423
  - Khối THCS69043597437
  Phòng Giáo dục và Đào tạo Thị xã Chí Linh2112174166822941
  - Cơ quan Phòng Giáo dục và Đào tạo88000
  - Khối Mầm non8267762010821
  - Khối Tiểu học742486116815
  - Khối THCS53641437535
  Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện Nam Sách1922152155021010
  - Cơ quan Phòng Giáo dục và Đào tạo99000
  - Khối Mầm non78261657631
  - Khối Tiểu học60440496599
  - Khối THCS52742397880
  Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện Kinh Môn2393203192224820
  - Cơ quan Phòng Giáo dục và Đào tạo1110010
  - Khối Mầm non88583734617
  - Khối Tiểu học82857681846
  - Khối THCS669535071027
  Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện Kim Thành193316215442270
  - Cơ quan Phòng Giáo dục và Đào tạo109010
  - Khối Mầm non72761608580
  - Khối Tiểu học64749530680
  - Khối THCS549434061000
  Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện Thanh Hà2270160180122683
  - Cơ quan Phòng Giáo dục và Đào tạo1210020
  - Khối Mầm non806676554638
  - Khối Tiểu học747425987829
  - Khối THCS7054154810016
  Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện Cẩm Giàng17911281373159131
  - Cơ quan Phòng Giáo dục và Đào tạo1111000
  - Khối Mầm non604494403382
  - Khối Tiểu học650355186334
  - Khối THCS526334156315
  Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện Bình Giang1725134133718272
  - Cơ quan Phòng Giáo dục và Đào tạo98010
  - Khối Mầm non679545175256
  - Khối Tiểu học561344635410
  - Khối THCS47638357756
  Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện Gia Lộc22451521738239116
  - Cơ quan Phòng Giáo dục và Đào tạo105014
  - Khối Mầm non889687077143
  - Khối Tiểu học740425827442
  - Khối THCS606374499327
  Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện Tứ Kỳ25001661869277188
  - Cơ quan Phòng Giáo dục và Đào tạo2371150
  - Khối Mầm non9347966685104
  - Khối Tiểu học831406478856
  - Khối THCS712405459928
  Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện Ninh Giang2154193166523660
  - Cơ quan Phòng Giáo dục và Đào tạo1212000
  - Khối Mầm non795816385620
  - Khối Tiểu học704525517724
  - Khối THCS6434847610316
  Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện Thanh Miện1740139136918349
  - Cơ quan Phòng Giáo dục và Đào tạo109010
  - Khối Mầm non678575505912
  - Khối Tiểu học555364425819
  - Khối THCS497373776518
  Số liệu được cập nhật lúc 18:36:43 ngày 20/07/2017
   
  SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HẢI DƯƠNG
  Giám đốc: Vũ Văn Lương
  Địa chỉ: 94 Quang Trung - TP Hải Dương - Hải Dương - Điện thoại: (+84) 03203.852.227 Fax: (+84) 03203.859.738