Tổng quan

Hồ sơ cán bộ

Báo cáo -Thống kê

Tra cứu danh bạ

Tài liệu hướng dẫn

Phân quyền
 • Khối các đơn vị trực thuộc Sở
 • Cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo
 • Khối Trung học Phổ thông
 • Khối các Trung tâm GDTX
 • Khối các Trung tâm KTTH-HN-DN
 • Khối Trung học Phổ thông Chuyên
 • Khối các trường Cao đẳng
 • Phòng Giáo dục và Đào tạo TP Hải Dương
 • Cơ quan Phòng Giáo dục và Đào tạo
 • Khối Mầm non
 • Khối Tiểu học
 • Khối THCS
 • Phòng Giáo dục và Đào tạo Thị xã Chí Linh
 • Cơ quan Phòng Giáo dục và Đào tạo
 • Khối Mầm non
 • Khối Tiểu học
 • Khối THCS
 • Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện Nam Sách
 • Cơ quan Phòng Giáo dục và Đào tạo
 • Khối Mầm non
 • Khối Tiểu học
 • Khối THCS
 • Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện Kinh Môn
 • Cơ quan Phòng Giáo dục và Đào tạo
 • Khối Mầm non
 • Khối Tiểu học
 • Khối THCS
 • Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện Kim Thành
 • Cơ quan Phòng Giáo dục và Đào tạo
 • Khối Mầm non
 • Khối Tiểu học
 • Khối THCS
 • Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện Thanh Hà
 • Cơ quan Phòng Giáo dục và Đào tạo
 • Khối Mầm non
 • Khối Tiểu học
 • Khối THCS
 • Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện Cẩm Giàng
 • Cơ quan Phòng Giáo dục và Đào tạo
 • Khối Mầm non
 • Khối Tiểu học
 • Khối THCS
 • Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện Bình Giang
 • Cơ quan Phòng Giáo dục và Đào tạo
 • Khối Mầm non
 • Khối Tiểu học
 • Khối THCS
 • Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện Gia Lộc
 • Cơ quan Phòng Giáo dục và Đào tạo
 • Khối Mầm non
 • Khối Tiểu học
 • Khối THCS
 • Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện Tứ Kỳ
 • Cơ quan Phòng Giáo dục và Đào tạo
 • Khối Mầm non
 • Khối Tiểu học
 • Khối THCS
 • Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện Ninh Giang
 • Cơ quan Phòng Giáo dục và Đào tạo
 • Khối Mầm non
 • Khối Tiểu học
 • Khối THCS
 • Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện Thanh Miện
 • Cơ quan Phòng Giáo dục và Đào tạo
 • Khối Mầm non
 • Khối Tiểu học
 • Khối THCS
 • SỐ TRUY CẬP
  10371957
  Hôm qua: 32508
  Hôm nay: 23291
  ĐANG ONLINE 6
  Tên đơn vịTổng sốQuản lýGiáo viênNhân viênChưa khai báo
  Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Dương2914121632275629211301
  Khối các đơn vị trực thuộc Sở33701882645293244
  - Cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo5748180
  - Khối Trung học Phổ thông2670942184195197
  - Khối các Trung tâm GDTX391292755433
  - Khối các Trung tâm KTTH-HN-DN1291481259
  - Khối Trung học Phổ thông Chuyên1243104125
  - Khối các trường Cao đẳng00000
  Phòng Giáo dục và Đào tạo TP Hải Dương31252132458243211
  - Cơ quan Phòng Giáo dục và Đào tạo1110010
  - Khối Mầm non135699959115183
  - Khối Tiểu học1069629028421
  - Khối THCS68942597437
  Phòng Giáo dục và Đào tạo Thị xã Chí Linh2111174166922840
  - Cơ quan Phòng Giáo dục và Đào tạo88000
  - Khối Mầm non8257762110720
  - Khối Tiểu học742486116815
  - Khối THCS53641437535
  Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện Nam Sách1923153155021010
  - Cơ quan Phòng Giáo dục và Đào tạo99000
  - Khối Mầm non78261657631
  - Khối Tiểu học60440496599
  - Khối THCS52843397880
  Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện Kinh Môn2395205192324819
  - Cơ quan Phòng Giáo dục và Đào tạo1211010
  - Khối Mầm non88584734616
  - Khối Tiểu học82857681846
  - Khối THCS670535081027
  Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện Kim Thành193316215442270
  - Cơ quan Phòng Giáo dục và Đào tạo109010
  - Khối Mầm non72761608580
  - Khối Tiểu học64749530680
  - Khối THCS549434061000
  Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện Thanh Hà2276160180722683
  - Cơ quan Phòng Giáo dục và Đào tạo1210020
  - Khối Mầm non804666544638
  - Khối Tiểu học749426007829
  - Khối THCS7114255310016
  Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện Cẩm Giàng17911281372159132
  - Cơ quan Phòng Giáo dục và Đào tạo1111000
  - Khối Mầm non605494403383
  - Khối Tiểu học649355176334
  - Khối THCS526334156315
  Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện Bình Giang1726134133718273
  - Cơ quan Phòng Giáo dục và Đào tạo98010
  - Khối Mầm non679545165257
  - Khối Tiểu học561344635410
  - Khối THCS47738358756
  Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện Gia Lộc22401521729240119
  - Cơ quan Phòng Giáo dục và Đào tạo105014
  - Khối Mầm non883697017142
  - Khối Tiểu học741415807446
  - Khối THCS606374489427
  Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện Tứ Kỳ23581611688245264
  - Cơ quan Phòng Giáo dục và Đào tạo2371150
  - Khối Mầm non7867850360145
  - Khối Tiểu học817406168477
  - Khối THCS732365589642
  Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện Ninh Giang2152194166523657
  - Cơ quan Phòng Giáo dục và Đào tạo1212000
  - Khối Mầm non795826395618
  - Khối Tiểu học702525507723
  - Khối THCS6434847610316
  Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện Thanh Miện1740139136918349
  - Cơ quan Phòng Giáo dục và Đào tạo109010
  - Khối Mầm non678575505912
  - Khối Tiểu học556364425919
  - Khối THCS496373776418
  Số liệu được cập nhật lúc 06:16:36 ngày 26/06/2017
   
  SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HẢI DƯƠNG
  Giám đốc: Vũ Văn Lương
  Địa chỉ: 94 Quang Trung - TP Hải Dương - Hải Dương - Điện thoại: (+84) 03203.852.227 Fax: (+84) 03203.859.738