Tổng quan

Hồ sơ cán bộ

Báo cáo -Thống kê

Tra cứu danh bạ

Tài liệu hướng dẫn

Phân quyền
 • Khối các đơn vị trực thuộc Sở
 • Cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo
 • Khối Trung học Phổ thông
 • Khối các Trung tâm GDTX
 • Khối các Trung tâm KTTH-HN-DN
 • Khối Trung học Phổ thông Chuyên
 • Khối các trường Cao đẳng
 • Phòng Giáo dục và Đào tạo TP Hải Dương
 • Cơ quan Phòng Giáo dục và Đào tạo
 • Khối Mầm non
 • Khối Tiểu học
 • Khối THCS
 • Phòng Giáo dục và Đào tạo Thị xã Chí Linh
 • Cơ quan Phòng Giáo dục và Đào tạo
 • Khối Mầm non
 • Khối Tiểu học
 • Khối THCS
 • Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện Nam Sách
 • Cơ quan Phòng Giáo dục và Đào tạo
 • Khối Mầm non
 • Khối Tiểu học
 • Khối THCS
 • Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện Kinh Môn
 • Cơ quan Phòng Giáo dục và Đào tạo
 • Khối Mầm non
 • Khối Tiểu học
 • Khối THCS
 • Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện Kim Thành
 • Cơ quan Phòng Giáo dục và Đào tạo
 • Khối Mầm non
 • Khối Tiểu học
 • Khối THCS
 • Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện Thanh Hà
 • Cơ quan Phòng Giáo dục và Đào tạo
 • Khối Mầm non
 • Khối Tiểu học
 • Khối THCS
 • Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện Cẩm Giàng
 • Cơ quan Phòng Giáo dục và Đào tạo
 • Khối Mầm non
 • Khối Tiểu học
 • Khối THCS
 • Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện Bình Giang
 • Cơ quan Phòng Giáo dục và Đào tạo
 • Khối Mầm non
 • Khối Tiểu học
 • Khối THCS
 • Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện Gia Lộc
 • Cơ quan Phòng Giáo dục và Đào tạo
 • Khối Mầm non
 • Khối Tiểu học
 • Khối THCS
 • Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện Tứ Kỳ
 • Cơ quan Phòng Giáo dục và Đào tạo
 • Khối Mầm non
 • Khối Tiểu học
 • Khối THCS
 • Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện Ninh Giang
 • Cơ quan Phòng Giáo dục và Đào tạo
 • Khối Mầm non
 • Khối Tiểu học
 • Khối THCS
 • Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện Thanh Miện
 • Cơ quan Phòng Giáo dục và Đào tạo
 • Khối Mầm non
 • Khối Tiểu học
 • Khối THCS
 • SỐ TRUY CẬP
  10153005
  Hôm qua: 9008
  Hôm nay: 2123
  ĐANG ONLINE 135
  Tên đơn vịTổng sốQuản lýGiáo viênNhân viênChưa khai báo
  Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Dương2905021372267329661274
  Khối các đơn vị trực thuộc Sở33721892644294245
  - Cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo5748180
  - Khối Trung học Phổ thông2670942183195198
  - Khối các Trung tâm GDTX392302755433
  - Khối các Trung tâm KTTH-HN-DN1301481269
  - Khối Trung học Phổ thông Chuyên1243104125
  - Khối các trường Cao đẳng00000
  Phòng Giáo dục và Đào tạo TP Hải Dương30992082478257156
  - Cơ quan Phòng Giáo dục và Đào tạo1110010
  - Khối Mầm non132498967128131
  - Khối Tiểu học1053628918515
  - Khối THCS711386204310
  Phòng Giáo dục và Đào tạo Thị xã Chí Linh2112176167122639
  - Cơ quan Phòng Giáo dục và Đào tạo88000
  - Khối Mầm non8187861710221
  - Khối Tiểu học749516166814
  - Khối THCS53739438564
  Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện Nam Sách1908147149220861
  - Cơ quan Phòng Giáo dục và Đào tạo98010
  - Khối Mầm non776606256526
  - Khối Tiểu học596384715631
  - Khối THCS52741396864
  Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện Kinh Môn2420208190826341
  - Cơ quan Phòng Giáo dục và Đào tạo1211010
  - Khối Mầm non868857026318
  - Khối Tiểu học85557701916
  - Khối THCS6855550510817
  Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện Kim Thành193815715502292
  - Cơ quan Phòng Giáo dục và Đào tạo109010
  - Khối Mầm non72859609591
  - Khối Tiểu học64845534681
  - Khối THCS552444071010
  Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện Thanh Hà2238160178322669
  - Cơ quan Phòng Giáo dục và Đào tạo1311020
  - Khối Mầm non753656144529
  - Khối Tiểu học754426017833
  - Khối THCS718425681017
  Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện Cẩm Giàng18011271379160135
  - Cơ quan Phòng Giáo dục và Đào tạo1111000
  - Khối Mầm non611504403487
  - Khối Tiểu học652335236333
  - Khối THCS527334166315
  Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện Bình Giang1679135134018915
  - Cơ quan Phòng Giáo dục và Đào tạo119020
  - Khối Mầm non62453509557
  - Khối Tiểu học55934468552
  - Khối THCS48539363776
  Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện Gia Lộc22221401690238154
  - Cơ quan Phòng Giáo dục và Đào tạo114025
  - Khối Mầm non885656737176
  - Khối Tiểu học721405677341
  - Khối THCS605314509232
  Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện Tứ Kỳ23771581703246270
  - Cơ quan Phòng Giáo dục và Đào tạo2371150
  - Khối Mầm non7857850258147
  - Khối Tiểu học827416248478
  - Khối THCS742325669945
  Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện Ninh Giang2139193166724336
  - Cơ quan Phòng Giáo dục và Đào tạo1212000
  - Khối Mầm non77681630578
  - Khối Tiểu học699515517918
  - Khối THCS6524948610710
  Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện Thanh Miện1744139136818651
  - Cơ quan Phòng Giáo dục và Đào tạo109010
  - Khối Mầm non680575486015
  - Khối Tiểu học556374425918
  - Khối THCS498363786618
  Số liệu được cập nhật lúc 22:11:34 ngày 28/05/2017
   
  SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HẢI DƯƠNG
  Giám đốc: Vũ Văn Lương
  Địa chỉ: 94 Quang Trung - TP Hải Dương - Hải Dương - Điện thoại: (+84) 03203.852.227 Fax: (+84) 03203.859.738