Tổng quan

Hồ sơ cán bộ

Báo cáo -Thống kê

Tra cứu danh bạ

Tài liệu hướng dẫn

Phân quyền
 • Khối các đơn vị trực thuộc Sở
 • Cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo
 • Khối Trung học Phổ thông
 • Khối các Trung tâm GDTX
 • Khối các Trung tâm KTTH-HN-DN
 • Khối Trung học Phổ thông Chuyên
 • Khối các trường Cao đẳng
 • Phòng Giáo dục và Đào tạo TP Hải Dương
 • Cơ quan Phòng Giáo dục và Đào tạo
 • Khối Mầm non
 • Khối Tiểu học
 • Khối THCS
 • Phòng Giáo dục và Đào tạo Thị xã Chí Linh
 • Cơ quan Phòng Giáo dục và Đào tạo
 • Khối Mầm non
 • Khối Tiểu học
 • Khối THCS
 • Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện Nam Sách
 • Cơ quan Phòng Giáo dục và Đào tạo
 • Khối Mầm non
 • Khối Tiểu học
 • Khối THCS
 • Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện Kinh Môn
 • Cơ quan Phòng Giáo dục và Đào tạo
 • Khối Mầm non
 • Khối Tiểu học
 • Khối THCS
 • Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện Kim Thành
 • Cơ quan Phòng Giáo dục và Đào tạo
 • Khối Mầm non
 • Khối Tiểu học
 • Khối THCS
 • Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện Thanh Hà
 • Cơ quan Phòng Giáo dục và Đào tạo
 • Khối Mầm non
 • Khối Tiểu học
 • Khối THCS
 • Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện Cẩm Giàng
 • Cơ quan Phòng Giáo dục và Đào tạo
 • Khối Mầm non
 • Khối Tiểu học
 • Khối THCS
 • Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện Bình Giang
 • Cơ quan Phòng Giáo dục và Đào tạo
 • Khối Mầm non
 • Khối Tiểu học
 • Khối THCS
 • Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện Gia Lộc
 • Cơ quan Phòng Giáo dục và Đào tạo
 • Khối Mầm non
 • Khối Tiểu học
 • Khối THCS
 • Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện Tứ Kỳ
 • Cơ quan Phòng Giáo dục và Đào tạo
 • Khối Mầm non
 • Khối Tiểu học
 • Khối THCS
 • Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện Ninh Giang
 • Cơ quan Phòng Giáo dục và Đào tạo
 • Khối Mầm non
 • Khối Tiểu học
 • Khối THCS
 • Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện Thanh Miện
 • Cơ quan Phòng Giáo dục và Đào tạo
 • Khối Mầm non
 • Khối Tiểu học
 • Khối THCS
 • SỐ TRUY CẬP
  13736309
  Hôm qua: 12059
  Hôm nay: 1322
  ĐANG ONLINE 24
  Tên đơn vịTổng sốQuản lýGiáo viênNhân viênChưa khai báo
  Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Dương2930421482301029151231
  Khối các đơn vị trực thuộc Sở33791932673277236
  - Cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo5647180
  - Khối Trung học Phổ thông27051002219190196
  - Khối các Trung tâm GDTX373272704927
  - Khối các Trung tâm KTTH-HN-DN1231580217
  - Khối Trung học Phổ thông Chuyên1224103105
  - Khối các trường Cao đẳng00000
  Phòng Giáo dục và Đào tạo TP Hải Dương30942102458249177
  - Cơ quan Phòng Giáo dục và Đào tạo109001
  - Khối Mầm non133597970122146
  - Khối Tiểu học1067618998423
  - Khối THCS68243589437
  Phòng Giáo dục và Đào tạo Thị xã Chí Linh2112172165722657
  - Cơ quan Phòng Giáo dục và Đào tạo88000
  - Khối Mầm non8327762510525
  - Khối Tiểu học744496007223
  - Khối THCS52838432499
  Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện Nam Sách1966148160219125
  - Cơ quan Phòng Giáo dục và Đào tạo88000
  - Khối Mầm non81358702458
  - Khối Tiểu học624405115815
  - Khối THCS52142389882
  Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện Kinh Môn2331200187324216
  - Cơ quan Phòng Giáo dục và Đào tạo1110010
  - Khối Mầm non88183734595
  - Khối Tiểu học79654653836
  - Khối THCS64353486995
  Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện Kim Thành190415915192188
  - Cơ quan Phòng Giáo dục và Đào tạo109010
  - Khối Mầm non72861608563
  - Khối Tiểu học63248516644
  - Khối THCS53441395971
  Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện Thanh Hà2258160179522677
  - Cơ quan Phòng Giáo dục và Đào tạo1210020
  - Khối Mầm non803676574633
  - Khối Tiểu học744425957829
  - Khối THCS6994154310015
  Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện Cẩm Giàng1805128141416598
  - Cơ quan Phòng Giáo dục và Đào tạo99000
  - Khối Mầm non623494864048
  - Khối Tiểu học647365146235
  - Khối THCS526344146315
  Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện Bình Giang1723132133018279
  - Cơ quan Phòng Giáo dục và Đào tạo87010
  - Khối Mầm non681535175259
  - Khối Tiểu học562344615413
  - Khối THCS47238352757
  Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện Gia Lộc22651501730244141
  - Cơ quan Phòng Giáo dục và Đào tạo105014
  - Khối Mầm non909687147750
  - Khối Tiểu học740415767251
  - Khối THCS606364409436
  Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện Tứ Kỳ25721651925285197
  - Cơ quan Phòng Giáo dục và Đào tạo2471250
  - Khối Mầm non9697969087113
  - Khối Tiểu học865386769160
  - Khối THCS7144154710224
  Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện Ninh Giang2151192166323660
  - Cơ quan Phòng Giáo dục và Đào tạo1212000
  - Khối Mầm non795816385620
  - Khối Tiểu học704525517724
  - Khối THCS6404747410316
  Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện Thanh Miện1744139137117361
  - Cơ quan Phòng Giáo dục và Đào tạo109010
  - Khối Mầm non685585585118
  - Khối Tiểu học556364385824
  - Khối THCS493363756319
  Số liệu được cập nhật lúc 22:42:18 ngày 25/05/2018
   
  SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HẢI DƯƠNG
  Giám đốc: Vũ Văn Lương
  Địa chỉ: 94 Quang Trung - TP Hải Dương - Hải Dương - Điện thoại: (+84) 03203.852.227 Fax: (+84) 03203.859.738