Tổng quan

Hồ sơ cán bộ

Báo cáo -Thống kê

Tra cứu danh bạ

Tài liệu hướng dẫn

Phân quyền
 • Khối các đơn vị trực thuộc Sở
 • Cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo
 • Khối Trung học Phổ thông
 • Khối các Trung tâm GDTX
 • Khối các Trung tâm KTTH-HN-DN
 • Khối Trung học Phổ thông Chuyên
 • Khối các trường Cao đẳng
 • Phòng Giáo dục và Đào tạo TP Hải Dương
 • Cơ quan Phòng Giáo dục và Đào tạo
 • Khối Mầm non
 • Khối Tiểu học
 • Khối THCS
 • Phòng Giáo dục và Đào tạo Thị xã Chí Linh
 • Cơ quan Phòng Giáo dục và Đào tạo
 • Khối Mầm non
 • Khối Tiểu học
 • Khối THCS
 • Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện Nam Sách
 • Cơ quan Phòng Giáo dục và Đào tạo
 • Khối Mầm non
 • Khối Tiểu học
 • Khối THCS
 • Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện Kinh Môn
 • Cơ quan Phòng Giáo dục và Đào tạo
 • Khối Mầm non
 • Khối Tiểu học
 • Khối THCS
 • Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện Kim Thành
 • Cơ quan Phòng Giáo dục và Đào tạo
 • Khối Mầm non
 • Khối Tiểu học
 • Khối THCS
 • Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện Thanh Hà
 • Cơ quan Phòng Giáo dục và Đào tạo
 • Khối Mầm non
 • Khối Tiểu học
 • Khối THCS
 • Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện Cẩm Giàng
 • Cơ quan Phòng Giáo dục và Đào tạo
 • Khối Mầm non
 • Khối Tiểu học
 • Khối THCS
 • Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện Bình Giang
 • Cơ quan Phòng Giáo dục và Đào tạo
 • Khối Mầm non
 • Khối Tiểu học
 • Khối THCS
 • Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện Gia Lộc
 • Cơ quan Phòng Giáo dục và Đào tạo
 • Khối Mầm non
 • Khối Tiểu học
 • Khối THCS
 • Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện Tứ Kỳ
 • Cơ quan Phòng Giáo dục và Đào tạo
 • Khối Mầm non
 • Khối Tiểu học
 • Khối THCS
 • Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện Ninh Giang
 • Cơ quan Phòng Giáo dục và Đào tạo
 • Khối Mầm non
 • Khối Tiểu học
 • Khối THCS
 • Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện Thanh Miện
 • Cơ quan Phòng Giáo dục và Đào tạo
 • Khối Mầm non
 • Khối Tiểu học
 • Khối THCS
 • SỐ TRUY CẬP
  10695783
  Hôm qua: 21789
  Hôm nay: 8508
  ĐANG ONLINE 10
  Tên đơn vịTổng sốQuản lýGiáo viênNhân viênChưa khai báo
  Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Dương2922921682295129441166
  Khối các đơn vị trực thuộc Sở33171922606277242
  - Cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo5647180
  - Khối Trung học Phổ thông26521002165191196
  - Khối các Trung tâm GDTX365272584832
  - Khối các Trung tâm KTTH-HN-DN1221479218
  - Khối Trung học Phổ thông Chuyên1224103105
  - Khối các trường Cao đẳng00000
  Phòng Giáo dục và Đào tạo TP Hải Dương31222132476244189
  - Cơ quan Phòng Giáo dục và Đào tạo1110010
  - Khối Mầm non135199977116159
  - Khối Tiểu học1071619038423
  - Khối THCS68943596437
  Phòng Giáo dục và Đào tạo Thị xã Chí Linh2110174166722841
  - Cơ quan Phòng Giáo dục và Đào tạo88000
  - Khối Mầm non8247761910721
  - Khối Tiểu học742486116815
  - Khối THCS53641437535
  Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện Nam Sách1922152155021010
  - Cơ quan Phòng Giáo dục và Đào tạo99000
  - Khối Mầm non78261657631
  - Khối Tiểu học60440496599
  - Khối THCS52742397880
  Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện Kinh Môn2392202192224820
  - Cơ quan Phòng Giáo dục và Đào tạo1110010
  - Khối Mầm non88583734617
  - Khối Tiểu học82857681846
  - Khối THCS668525071027
  Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện Kim Thành193316215442270
  - Cơ quan Phòng Giáo dục và Đào tạo109010
  - Khối Mầm non72761608580
  - Khối Tiểu học64749530680
  - Khối THCS549434061000
  Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện Thanh Hà2267160180222679
  - Cơ quan Phòng Giáo dục và Đào tạo1210020
  - Khối Mầm non806676594634
  - Khối Tiểu học744425957829
  - Khối THCS7054154810016
  Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện Cẩm Giàng1805133141716491
  - Cơ quan Phòng Giáo dục và Đào tạo1212000
  - Khối Mầm non620514864142
  - Khối Tiểu học647365176034
  - Khối THCS526344146315
  Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện Bình Giang1725134133718272
  - Cơ quan Phòng Giáo dục và Đào tạo98010
  - Khối Mầm non679545175256
  - Khối Tiểu học561344635410
  - Khối THCS47638357756
  Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện Gia Lộc22421521733241116
  - Cơ quan Phòng Giáo dục và Đào tạo105014
  - Khối Mầm non890687067343
  - Khối Tiểu học740425827442
  - Khối THCS602374459327
  Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện Tứ Kỳ25031621867277197
  - Cơ quan Phòng Giáo dục và Đào tạo2471250
  - Khối Mầm non9397566685113
  - Khối Tiểu học828406448856
  - Khối THCS712405459928
  Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện Ninh Giang2154193166523660
  - Cơ quan Phòng Giáo dục và Đào tạo1212000
  - Khối Mầm non795816385620
  - Khối Tiểu học704525517724
  - Khối THCS6434847610316
  Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện Thanh Miện1737139136518350
  - Cơ quan Phòng Giáo dục và Đào tạo109010
  - Khối Mầm non678575505912
  - Khối Tiểu học552364385820
  - Khối THCS497373776518
  Số liệu được cập nhật lúc 08:55:27 ngày 17/08/2017
   
  SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HẢI DƯƠNG
  Giám đốc: Vũ Văn Lương
  Địa chỉ: 94 Quang Trung - TP Hải Dương - Hải Dương - Điện thoại: (+84) 03203.852.227 Fax: (+84) 03203.859.738