Tổng quan

Hồ sơ cán bộ

Báo cáo -Thống kê

Tra cứu danh bạ

Tài liệu hướng dẫn

Phân quyền
 • Khối các đơn vị trực thuộc Sở
 • Cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo
 • Khối Trung học Phổ thông
 • Khối các Trung tâm GDTX
 • Khối các Trung tâm KTTH-HN-DN
 • Khối Trung học Phổ thông Chuyên
 • Khối các trường Cao đẳng
 • Phòng Giáo dục và Đào tạo TP Hải Dương
 • Cơ quan Phòng Giáo dục và Đào tạo
 • Khối Mầm non
 • Khối Tiểu học
 • Khối THCS
 • Phòng Giáo dục và Đào tạo Thị xã Chí Linh
 • Cơ quan Phòng Giáo dục và Đào tạo
 • Khối Mầm non
 • Khối Tiểu học
 • Khối THCS
 • Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện Nam Sách
 • Cơ quan Phòng Giáo dục và Đào tạo
 • Khối Mầm non
 • Khối Tiểu học
 • Khối THCS
 • Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện Kinh Môn
 • Cơ quan Phòng Giáo dục và Đào tạo
 • Khối Mầm non
 • Khối Tiểu học
 • Khối THCS
 • Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện Kim Thành
 • Cơ quan Phòng Giáo dục và Đào tạo
 • Khối Mầm non
 • Khối Tiểu học
 • Khối THCS
 • Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện Thanh Hà
 • Cơ quan Phòng Giáo dục và Đào tạo
 • Khối Mầm non
 • Khối Tiểu học
 • Khối THCS
 • Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện Cẩm Giàng
 • Cơ quan Phòng Giáo dục và Đào tạo
 • Khối Mầm non
 • Khối Tiểu học
 • Khối THCS
 • Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện Bình Giang
 • Cơ quan Phòng Giáo dục và Đào tạo
 • Khối Mầm non
 • Khối Tiểu học
 • Khối THCS
 • Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện Gia Lộc
 • Cơ quan Phòng Giáo dục và Đào tạo
 • Khối Mầm non
 • Khối Tiểu học
 • Khối THCS
 • Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện Tứ Kỳ
 • Cơ quan Phòng Giáo dục và Đào tạo
 • Khối Mầm non
 • Khối Tiểu học
 • Khối THCS
 • Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện Ninh Giang
 • Cơ quan Phòng Giáo dục và Đào tạo
 • Khối Mầm non
 • Khối Tiểu học
 • Khối THCS
 • Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện Thanh Miện
 • Cơ quan Phòng Giáo dục và Đào tạo
 • Khối Mầm non
 • Khối Tiểu học
 • Khối THCS
 • SỐ TRUY CẬP
  10905974
  Hôm qua: 4195
  Hôm nay: 10259
  ĐANG ONLINE 97
  Tên đơn vịTổng sốQuản lýGiáo viênNhân viênChưa khai báo
  Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Dương2925221652296029361191
  Khối các đơn vị trực thuộc Sở33441922628277247
  - Cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo5647180
  - Khối Trung học Phổ thông26791002187191201
  - Khối các Trung tâm GDTX365272584832
  - Khối các Trung tâm KTTH-HN-DN1221479218
  - Khối Trung học Phổ thông Chuyên1224103105
  - Khối các trường Cao đẳng00000
  Phòng Giáo dục và Đào tạo TP Hải Dương31242132475244192
  - Cơ quan Phòng Giáo dục và Đào tạo1110010
  - Khối Mầm non135399976116162
  - Khối Tiểu học1071619038423
  - Khối THCS68943596437
  Phòng Giáo dục và Đào tạo Thị xã Chí Linh2105173166722540
  - Cơ quan Phòng Giáo dục và Đào tạo88000
  - Khối Mầm non8207761910420
  - Khối Tiểu học744486136815
  - Khối THCS53340435535
  Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện Nam Sách1923153154921011
  - Cơ quan Phòng Giáo dục và Đào tạo99000
  - Khối Mầm non78361657632
  - Khối Tiểu học60440496599
  - Khối THCS52743396880
  Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện Kinh Môn2392202192224820
  - Cơ quan Phòng Giáo dục và Đào tạo1110010
  - Khối Mầm non88583734617
  - Khối Tiểu học82857681846
  - Khối THCS668525071027
  Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện Kim Thành191516015302232
  - Cơ quan Phòng Giáo dục và Đào tạo109010
  - Khối Mầm non72762606572
  - Khối Tiểu học63646523670
  - Khối THCS54243401980
  Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện Thanh Hà2266160180122679
  - Cơ quan Phòng Giáo dục và Đào tạo1210020
  - Khối Mầm non806676594634
  - Khối Tiểu học744425957829
  - Khối THCS7044154710016
  Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện Cẩm Giàng1809133141816494
  - Cơ quan Phòng Giáo dục và Đào tạo1212000
  - Khối Mầm non623514864145
  - Khối Tiểu học648365186034
  - Khối THCS526344146315
  Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện Bình Giang1724134133118376
  - Cơ quan Phòng Giáo dục và Đào tạo98010
  - Khối Mầm non680545175257
  - Khối Tiểu học561344615412
  - Khối THCS47438353767
  Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện Gia Lộc22461521735241118
  - Cơ quan Phòng Giáo dục và Đào tạo105014
  - Khối Mầm non890687067343
  - Khối Tiểu học743425857442
  - Khối THCS603374449329
  Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện Tứ Kỳ25151621875276202
  - Cơ quan Phòng Giáo dục và Đào tạo2471250
  - Khối Mầm non9437566784117
  - Khối Tiểu học838406538857
  - Khối THCS710405439928
  Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện Ninh Giang2154193166523660
  - Cơ quan Phòng Giáo dục và Đào tạo1212000
  - Khối Mầm non795816385620
  - Khối Tiểu học704525517724
  - Khối THCS6434847610316
  Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện Thanh Miện1735138136418251
  - Cơ quan Phòng Giáo dục và Đào tạo109010
  - Khối Mầm non678575505912
  - Khối Tiểu học550364375720
  - Khối THCS497363776519
  Số liệu được cập nhật lúc 13:34:26 ngày 19/09/2017
   
  SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HẢI DƯƠNG
  Giám đốc: Vũ Văn Lương
  Địa chỉ: 94 Quang Trung - TP Hải Dương - Hải Dương - Điện thoại: (+84) 03203.852.227 Fax: (+84) 03203.859.738